Share on: Follow on:

Eksportsparring, et tilbud til SMV'er i Nordjylland på tærsklen til internationalisering 

Eksportsparring forbereder din virksomhed bedst muligt til eksport. Programmet består af to mulige dele.

I den første del modtager du sparring i Væksthus Nordjylland med en erfaren internationaliseringskonsulent. Fokus er på interne og eksterne forhold i din virksomhed. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for succes i udlandet. Første del munder ud i en eksportplan for din virksomhed.

Anden del af Eksportsparringen kan foregå i dialog med en eksportrådgiver på en ambassade/generalkonsulat på det marked, du ønsker at gå i gang med. Her har du mulighed for at få 10 timers gratis individuel markedsrådgivning (en markedsinformationspakke). Du kan maksimalt blive godkendt til to markedsinformationspakker, dog kun én pr. marked.

Virksomheder, der er i gang med Eksportsparring, kan derudover deltage i en workshop med eksportrelevante emner. Eksportsparring er udviklet specifikt med henblik på virksomheder, der ikke tidligere har beskæftiget sig med eksport.

For mere info

Du kan læse om eksportsparring her eller kontakte vækstkonsulent Bjarne Brodersen fra Erhvervshus Nordjylland på tlf. +45 20 32 05 08

Har du spørgsmål, så kontakt:

Stein-Erik Linna

 

Stein-Erik Linna
stein.erik.
linna@hjoerring.dk
Tlf: + 45 41 22 60 12

 

Helle Duus Jørgensen

 

Helle Duus Jørgensen
hdj@aalborg.dk
Tlf.: +45 25 20 15 66

 

Bjarne Brodersen

 

Bjarne Brodersen
bbr@ehnj.dk
Tlf.: +45 20 32 05 08