You are here: Home Aktiviteter Etabler tilstedeværelse i Danmark

Share on: Follow on:

Etabler tilstedeværelse i Danmark

Delprosjekter

Øker kostnadene i din bedrift, og er du på jakt etter muligheter til å redusere disse? Eller har du vanskelig for å tiltrekke de rette norske medarbeiderne? Ved å etablere en tilstedeværelse i Danmark, oppnår du en lang rekke positive gevinster, som kan være med på å øke veksten og lønnsomheten i din norske organisasjon.

Velger du å etablere bedrift i Nord-Danmark, er det en rekke fordeler sammenliknet med Norge. Danske lønninger er markant lavere enn norske, og i tillegg er arbeidsmarkedet svært fleksibelt. Det betyr blant annet at reglene for ansettelse og oppsigelse er mye mer fleksible og dermed mer kostnadseffektive for arbeidsgiveren. Det er svært enkelt og lite tidkrevende å opprette et selskap i Danmark.

Med en tilstedeværelse i Danmark får du samtidig et fotfeste inn mot EU-markedet, noe som kan gjøre din samhandel med resten av EU mye enklere. Når du har en bedrift i Danmark, er du samtidig berettiget til å motta ulike former for støttemidler både fra det danske systemet og fra EU, noe som også kan være en fordel for din bedrift.

Flere norske og danske konsulenter står klare til å hjelpe din bedrift med hvordan du på en enkel og effektiv måte kan etablere en tilstedeværelse i Danmark. Det er også mulig å motta rådgivning fra Invest in Denmark som tilbyr potensielle utenlandske investorer gratis informasjon og analyser, etablering av kontakt til potensielle partnere, myndigheter samt utdannings- og forskningsinstitusjoner.    

I denne brosjyren kan du lese mere om hvorfor du bør etablere deg i Danmark, og hva Invest in Denmark kan hjelpe med: 
Brosjyren