You are here: Home Aktiviteter Finn arbeidskraft i Danmark

Share on: Follow on:

Finn arbeidskraft i Danmark

Delprosjekter

Mange norske bedrifter har de seneste årene opplevd mangel på kompetent arbeidskraft som en hindring i forhold til vekst og utvikling. Det danske arbeidsmarkedet er kjennetegnet ved særdeles kompetent arbeidskraft, men det er også ledighet på noen fagområder.  Dette gjør at mange dansker finner det interessant å søke mot Norge for å finne nye og spennende utfordringer. 

Dansk arbeidskraft er kjent for å være fleksibel og åpen. Språket, kulturbakgrunnen og kompetensenivået gjør at dansk arbeidskraft er attraktiv for norske bedrifter og organisasjoner – både private og offentlige.

I Danmark har BusinessBroen knyttet til seg erfarne konsulenter som primært jobber med arbeidskraft og kompetanseutvikling. De har et tett samarbeide med danske utdannelsesinstitusjoner som universiteter, høyskoler og fagskoler, samt flere fagorganisasjoner.  Som en del av EURES-nettverket jobber de tett sammen med det lokale NAV/EURES-kontor til de norske arbeidskraftsøkerne. Dette åpner for å skreddersy rekrutteringsløsninger for den enkelte arbeidskraftsøker.

Les mere om hva vi kan hjelpe med, når det dreier seg om å finne kompetent dansk arbeidskraft her.

pdf faktaarknorgearbeidskraft-final.pdf (283.5 KB)