Share on: Follow on:

Kutt kostnader med danske underleveranser

Delprosjekter

Har din bedrift et høyt kostnadsnivå, og er dette en utfordring i forhold til fremtidig konkurransekraft? Da er det mulig å hente hjelp hos danske underleverandører som ofte er i stand til å levere en lang rekke produkter og tjenester mer kostnadseffektivt, blant annet på grunn av lavere lønnskostnader og et mer fleksibelt arbeidsmarked.

Danske selskaper er kjent for å levere høy kvalitet til avtalt tid. Du kan være sikker på å få levert tjenester eller produkter som lever opp til din bedrifts standarder - med riktig dokumentasjon og nødvendige sertifiseringer.

I tillegg er avstand, transportforbindelser og likheter i språk og kultur, sammenliknet med andre land, en mulighet til å få en samarbeidspartner som i det daglige fungerer smidig og uten misforståelser.

Flere norske og danske konsulenter står klare til å hjelpe din bedrift med de mulighetene dere har for å benytte dere av danske samarbeidspartnere. I fakta-arket kan du lese mer om hvordan BusinessBroen kan hjelpe din bedrift med å kutte kostnader med dansk kompetanse.

pdf handout_norske_virksomheder.pdf (328.2 KB)

pdf kutt_kostnader.pdf (842.4 KB)