Share on: Follow on:

Samarbeid med industrielle og maritime bedrifter

Delprosjekter

Både Norge og Nord-Jylland har sterke tradisjoner innen den maritime-, industrielle- og bygg- og anleggsbransjen – som gir noen opplagte muligheter for samarbeid på tvers av Skagerrak. I Nord-Jylland finnes det et stort utvalg av bedrifter med kapasitet og erfaring innen nettopp offshore, industri og det maritime området, og det er lange og sterke tradisjoner for disse bransjene i regionen. De danske bedriftene stiller, akkurat som de norske, store krav til kvalitet, dokumentasjon og tid. Når du samarbeider med en nordjysk bedrift er du garantert et produkt av høy kvalitet til den avtalte tid og til den riktige pris.

Se kompetansene i den nordjyske maritime klyngen her:

pdf handout_norske_virksomheder.pdf (225.9 KB)

Se eksempel på et etablert samarbeid her:

pdf handout_staehr_marine_og_csd.pdf (207.1 KB)

Ønsker dere en uavhengig og uforpliktende snakk om deres behov og mulighetene for samarbeid med en nordjysk produsent, så kontakt:

Ejvind Vinde
Konsulent BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK
Telefon: + 45 24 29 43 91
ejsc@frederikshavn.dk