You are here: Home Nyheter Nytt dansk arbeidskontor i Stavanger

Share on: Follow on:

Nytt dansk arbeidskontor i Stavanger

Av Helene Andreassen 
Publisert: 03. juni 2014

Det heter Businessbroen og har nært samarbeid med Greater Stavanger og Stavanger og Sandnes kommuner. På ett år har selskapet formidlet arbeid til mer enn 260 arbeidsløse dansker.

Harald Finnvik og Stein-Erik Linna er ansatt av danske myndigheter, som har investert 8 millioner norske kroner i Businessbroen i 2014. Aftenbladet møter dem på kontoret i Ipark på Ullandhaug. Kontoret åpnet i februar.

Harald Finnvik har vært ansatt i Greater Stavanger i mange år. Engasjementet i Businessbroen er Greater Stavangers måte å vise at det ligger muligheter i økt næringsutvikling og samarbeid mellom vår region og den nordlige delen av Danmark.

Stein-Erik Linna er stasjonert i Hjørring på Nord-Jylland. Finnvik og Linna arbeider mot samme mål; å dekke noe av mangelen på arbeidskraft i Stavanger-regionen med arbeidsløse dansker innen en rekke ulike fag, samt å øke samarbeidet mellom næringslivet i de to regionene.Harald Finnvik, til venstre, og Stein-Erik Linna i Businessbroen, en kompetanse og bedriftskorridor mellem Norge og Danmark. FOTO: Helene Andreassen

Kompetanse begge veier

- Med Fjord Lines daglige ruter kan en arbeidstaker fra Nord-Jylland stille raskt på jobb i regionen vår, sier Harald Finnvik.

Finnvik understreker at Businessbroen ikke er et rekrutteringsbyrå, men en "kompetanse- og bedriftskorridor" mellom Stavanger-regionen og Nord-Jylland. Det betyr at kompetansen kan gå begge veier:

- Mange norske bedrifter har de seneste årene opplevd en kostnadsvekst som kan være en trussel i forhold til konkurransekraften. Danske underleverandører er ofte i stand til å levere produkter og tjenester kostnadseffektivt, blant annet på grunn av lavere lønnskostnader og et mer fleksibelt arbeidsmarked. Det kan være lønnsomt for norske bedrifter å benytte seg av denne muligheten, sier han.

Paraply for tre prosjekter

Businessbroen består av tre delprosjekter:

Norge i Fredrikshavn: Prosjektet tar sikte på å kartlegge norsk næringslivs etterspørsel etter Nordjyske forretningspartnere, særlig innen industri og maritim sektor.

Norgesprosjektet i Vendsyssel i Hjørring: Et interkommunalt prosjekt i regi av det lokale arbeidskontoret i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring med formål å skape arbeidsplasser og utvikle kompetanse på begge sider av Skagerrak. I 2012 var det 3000 registrerte arbeidsløse i disse tre kommunene.

Bridge2Norway: Prosjektets mål er å bidra til generell nærings- og kunnskapsutveksling mellom Nord-Jylland og Sør-Norge innen alle bransjer. I vår har omlag 30 nordjyske bedrifter vist interesse for å komme inn på det norske markedet og 20 bedrifter er gjennom et eksportutviklingsprogram i Aalborg, rettet inn mot det norske markedet.

Inviterer til Hjørring

Stein-Erik Linna er kontaktperson i Norgesprosjektet i Hjørring.

- Her holder vi jevnlige informasjonsmøter for kandidater og for kommuner. Representanter fra Stavanger og fra Sandnes kommuner har vært hos oss på slike møter. Vi har også møter for spesifikke bransjer, og vi hjelper kandidater med individuelle søknader, sier Linna.

Fra Stavanger-kontoret driver Harald Finnvik aktivt informasjonsarbeid overfor kommuner og bedrifter. Det er møysommelig arbeid:

- Mange store oljeselskaper forholder seg til faste rekrutteringsselskaper når de skal hente inn nye folk. Det er utfordrende å formidle at vi ikke er enda et slikt selskap, sier han.

- Vi ønsker å skape kontakter, bygge relasjoner og utvikle konkrete samarbeidsprosjekter samt markedsføre Nord-Jylland overfor regionalt næringsliv, sier Finnvik.

Arbeidet har gitt resultater:

261 arbeidsløse dansker innen 59 ulike fag har fått arbeid i Sør-Norge.

Mer enn ti kommuner og organisasjoner har besøkt i Stavanger-regionen.

25 bedrifter i Nord-Jylland har fått besøk fra vår region og 15 kontakter er knyttet.

Flere turer, seminar og næringsbesøk mellom regionene er planlagt til høsten.