You are here: Home Om BusinessBroen

Share on: Follow on:

Om BusinessBroen

OM BUSINESSBROEN NORGE-NORDDANMARK

BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK er et omfattende samarbeid rundt nærings-, kompetanse- og sysselsettingsutvikling med fokus på den geografiske regionen i det sørlige Norge og det nordlige Danmark. Samarbeidet skal bidra positivt til at bedrifter og organisasjoner i begge land kan oppleve vekst, utvikle seg og skape synergier på tvers av landegrensen. Prosjektet har kontor i Stavanger samt flere konsulenter tilknyttet i Nord-Danmark som ofte er i Norge.